• montage en transport

  Ook het proefdraaien en testen op lokatie kunt u bij ons verzekeren.

  contact
 • Kleine verbouwing?

  Ook bij een kleine klus loopt u risicos

  Meer informatie?
 • Bouwplannen?

  Een CAR verzekering is onmisbaar bij een bouwwerk

  Wilt u een offerte?
 • Instorting tijdens de bouw?

  Door een storm, ontwerp- of constructiefout? gelukkig heeft u een CAR verzekering!

  Offerte aanvragen
 • schade op de bouw?

  Schade aan uw bouwwerk en materialen kunt u verzekeren.

  Wilt u informatie?
 • Ongeval op de bouw

  Met een CAR verzekering bent u hier voor verzekerd

  Wilt u meer informatie?

Uit ervaring is gebleken dat onderstaande punten aandacht verdienen:

• In de regel is het transportrisico naar de bouwplaats niet verzekerd op een CAR-verzekering. Let op bepalingen in de overeenkomsten met uw aannemers waarin staat dat het of dit risico voor uw rekening komt. 

Spreek zonodig expliciet af dat schade aan (bouw)materialen voor rekening en risico is van de aannemer of leverancier zijn, tot het moment dat ze geleverd worden op het bouwterrein. 

• Wijs de aannemers op de voorwaarden van de diefstaldekking op de CAR-verzekering. Verplicht ze aan diezelfde voorwaarden te voldoen en spreek af dat, als ze niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, het diefstalrisico voor hen is. 

• Zorg ervoor dat u bij aflevering van materialen tekent voor ontvangst en vraag om een kopie van het leveringsdocument, of laat dit door de partijen op een juiste manier administreren. In geval van schade is het van belang dat kan worden aangetoond hoeveel materiaal op het bouwterrein aanwezig was. 

• Wijs uw aannemers erop dat de normale zorgvuldigheid in acht genomen moet worden. Spreek bijvoorbeeld af dat bij brandgevaarlijke werkzaamheden de aannemer verplicht is adequate blusmiddelen bij de hand te hebben. 

• Merkelijke schuld is uitgesloten van de verzekering. Spreek met de aannemer af dat schade door zijn merkelijke schuld voor zijn rekening en risico is. Onder merkelijke schuld wordt verstaan dat de veroorzaker van de schade redelijkerwijs had moeten weten dat door zijn doen of nalaten er schade zou ontstaan. | informatie voorde ondernemer | Om ervoor te zorgen dat de afspraken tussen u en uw aannemers met betrekking tot de CAR-verzekering duidelijk zijn en niet voor verrassingen achteraf zorgen, raden wij u verder het navolgende aan: • Laat een kopie van de polis en verzekeringsvoorwaarden van de CAR verzekering door alle aannemers paraferen (op alle pagina’s) en ondertekenen. Bewaar deze geparafeerde en ondertekende versie bij uw polisbescheiden. Op deze manier kunt u aantonen dat de aannemer op de hoogte is van alle voorwaarden waaraan voldaan dient te worden onder de door u gesloten verzekering. 

• Voordat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de aannemer, of andere overeenkomsten sluit met de aannemer, is het van belang deze te (laten) vergelijken met de polis en de verzekeringsvoorwaarden van de CARverzekering. Verschillen tussen deze twee kunnen betekenen dat u het risico loopt dat schade in bepaalde gevallen voor uw rekening komt terwijl u ervan uitging dat deze schade niet voor uw rekening zou komen. Door hier goede afspraken over te maken met de aannemer, kunt u dit voorkomen. 

• Als u afspraken maakt die afwijken van andere overeenkomsten, verwijs dan naar de bepaling en de overeenkomst waarvan u afwijkt en bepaal uitdrukkelijk dat de afwijkende afspraak voor gaat. 

• Leg alle afspraken schriftelijk vast. Er kunnen grote belangen mee gemoeid zijn. Bovenstaande adviezen zijn slechts bedoeld als hulpmiddel en zeer zeker niet uitputtend. Op geen enkele wijze kunnen rechten ontleend worden aan deze preventietips. Het is op generlei wijze bedoeld om te dienen als contract tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake de uitvoer van werkzaamheden en/of projecten. 

CAR verzekeringen vergelijken

Midden Friesland Assurantien
Postbus 5
9000AA  Grou
info(at)mfa.nu
Tel: 0566-622806
Fax:0566-621961

Tijdens kantooruren bereikbaar van 08.30 tot 17.00

 • Logo ASR
 • Logo Delta Lloyd
 • Logo Nationale Nederlanden
 • Logo Aegon
 • Logo Reaal