• montage en transport

  Ook het proefdraaien en testen op lokatie kunt u bij ons verzekeren.

  contact
 • Kleine verbouwing?

  Ook bij een kleine klus loopt u risicos

  Meer informatie?
 • Bouwplannen?

  Een CAR verzekering is onmisbaar bij een bouwwerk

  Wilt u een offerte?
 • Instorting tijdens de bouw?

  Door een storm, ontwerp- of constructiefout? gelukkig heeft u een CAR verzekering!

  Offerte aanvragen
 • schade op de bouw?

  Schade aan uw bouwwerk en materialen kunt u verzekeren.

  Wilt u informatie?
 • Ongeval op de bouw

  Met een CAR verzekering bent u hier voor verzekerd

  Wilt u meer informatie?

Nuttige informatie CAR Montage verzekering ( Construction All Risk )

Bij het afsluiten van een CAR-verzekering bestaat de keuze om de verzekering als opdrachtgever zelf af te laten sluiten of het verzorgen van de CAR-verzekering over te laten aan de aannemer. Vaak wordt in het bestek bepaald dat de aannemer de CAR-verzekering dient te verzorgen. 

Wij willen u echter adviseren om als opdrachtgever de CAR-verzekering te laten afsluiten en wel om de volgende redenen: 

• wanneer de aannemer geen dekking voor bestaande eigendommen van de opdrachtgever in zijn polis heeft opgenomen en er schade aan die bestaande eigendommen ontstaat, dan is dit in principe een aansprakelijkheids kwestie. De aansprakelijkheid dient echter wel aantoonbaar te zijn. 

• Er is maar één partij die gedurende de gehele periode, van ‘de eerste steen’ tot en met de definitieve oplevering belanghebbende is: de opdrachtgever. 

• De opdrachtgever loopt geen risico als tijdens de bouw een mede-, onder-, hoofdaannemer of een andere medeverzekerde partij failliet gaat. Schadepenningen die anders in de failliete boedel zouden verdwijnen worden indien de opdrachtgever de CAR-verzekering heeft afgesloten aan de opdrachtgever uitgekeerd. Indien toch rechtstreeks aan de aannemer betaald moet worden (om bijvoorbeeld BTW te verleggen) geschiedt dit alleen na toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever houdt dus altijd de (financiële) controle. 

• Er wordt voorkomen dat meerdere partijen elk een eigen CAR -verzekering afsluiten. Naast dat de premie hiervoor doorberekend wordt in de aanneemsom wordt voorkomen dat verzekeraars ‘naar elkaar gaan wijzen’ wie voor de schade op moet komen. Tevens zijn de diverse dekkingen van de polissen vaak niet aansluitend. • Het is voor een buitenstaander bijna ondoenlijk om een goede inschatting te maken of de door de aannemer afgesloten CAR -verzekering wel de dekking biedt die de opdrachtgever er van verwacht.

 • Door zowel de CAR -verzekering als de opstalverzekering via onze bemiddeling onder te brengen wordt het voor ons mogelijk om een naadloze aansluiting van beide verzekeringen te realiseren. Gaten in de dekking (vooral tijdens de onderhoudstermijn, bij deelopleveringen en bij eerdere, gedeeltelijke ingebruikname vòòr de opleveringsdatum) kunnen hierdoor worden voorkomen.

 • Door zelf voor de CAR -verzekering zorg te dragen zal de aannemer het betreffende werk op zijn CAR-verzekering afmelden. Hierdoor kan de voor de aannemer bespaarde premie op de aanneemsom in mindering worden gebracht. Afhankelijk van de hoogte van die premie wordt uw eigen premiebetaling goeddeels opgevangen. 

• De dekking van de CAR -verzekering van de (hoofd)aannemer biedt meestal alleen dekking voor de in het bestek omschreven werkzaamheden. Niet in het bestek omschreven werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de inrichting en/of het installeren van machines e.d. kunnen een niet onaanzienlijk deel van het totale werk vormen. Daarom verdient een CAR -verzekering voor het gehele project de voorkeur. Schadeoorzaken kunnen immers soms moeilijk aan te wijzen zijn: “was de waterleiding van slechte kwaliteit of slecht gemonteerd en daardoor lek geraakt, of is tijdens de inrichting de leiding lek gestoten?”. 

Hier kunt u uitgebreide informatie vinden over de CAR verzekering

Hoe verzeker ik een bouwproces

 

 

CAR verzekeringen vergelijken

Midden Friesland Assurantien
Postbus 5
9000AA  Grou
info(at)mfa.nu
Tel: 0566-622806
Fax:0566-621961

Tijdens kantooruren bereikbaar van 08.30 tot 17.00

 • Logo ASR
 • Logo Delta Lloyd
 • Logo Nationale Nederlanden
 • Logo Aegon
 • Logo Reaal